Uz svega nekoliko rasadnika u Hrvatskoj, moramo napomenuti da smo itekako ponosni na suradnju sa sljedećim partnerima:

  1. http://www.rasadnik-hrastic.com.hr/
  2. http://rasadnik-iva.hr/
  3. OPG Dalibor Bobinac